خانه / درباره ما

درباره ما

خورشید یک NGO فرهنگی است که با هدف معرفی هیپ هاپ به جامعه شکل گرفت و تا کنون فعالیت های مختلفی داشته است. این رسانه در تلاش است با برپایی گردهمایی ها و تولیدات مدیا ای، سهم اندک در معرفی خرده فرهنگ جوانان داشته باشد.
خورشید جایی است برای آموختن به خود و دیگران؛ به رشد ما و خود کمک کنید